O nás

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA má sídlo na Záhorí, cca 20 km na severozápad od Bratislavy.

Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu už viac ako tridsať rokov a jej hlavným výrobným programom je výroba, montáž a predaj kompaktných železobetónových kioskových trafostaníc a rozvádzačov pre potreby slovenských energetických podnikov, ale aj pre ostatných civilných odberateľov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Naša spoločnosť realizovala už viac ako 5000 projektov.

Certifikáty
a skúšky

Spoločnosť je dlhoročným držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2015, environmentu ISO 14001:2015, BOZP 45001:2018. Hlavným cieľom je poskytovanie komplexných dodávok a služieb v najvyššej profesionálnej kvalite. Spolu so snahou, aby aj bežný civilný zákazník mohol disponovať rovnakou kvalitou a technickou úrovňou, ktorá je samozrejmá pre dodávky do investičných celkov energetických podnikov, je na všetky vyrobené trafostanice poskytovaná nadštandardná záručná doba 5 rokov a 2 roky na technologické vybavenie.

Certifikát je vydaný pre výrobu kompaktných kioskových trafostaníc. Ďalej pre projektovanie, výrobu, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia.

Trafostanice sú odskúšané na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou triedy IAC – A B.

Projekčná
činnosť

Vlastná projekčná zložka vhodne dopĺňa komplexnú paletu služieb, ktorú je spoločnosť Elektro-Haramia schopná zákazníkovi ponúknuť.

Projekčné služby sme schopní doplniť technickým poradenstvom a súvisiacimi činnosťami.

CNC
výroba

Ponúkame voľné kapacity na spracovanie plechov, na vysekávacích a ohraňovacích lisoch zn. TRUMPF. Na základe Vášho dopytu Vám spracujeme ponuku v zaujímavých cenových reláciách a krátkych dodacích termínoch.

Zámočnícka výroba
a výroba hliníkových výplňových konštrukcií

Je pridruženou výrobou slúžiacou hlavne pre naše vlastné potreby a dopĺňa tak širokú komplexnosť našej výroby. Cieľom je minimalizovať potreby subdodávok iných spoločností a pokryť výrobu kompletného produktu vlastnými kapacitami.

Servis

Spoločnosť v rámci SR a ČR poskytuje nepretržitý záručný a pozáručný servis. Jej vedenie sa snaží o trvalé zlepšovanie produkovaných trafostaníc a o dopĺňanie výrobného programu na základe požiadaviek odberateľov. Uplatňuje sa zásada, že technické riešenia a realizácia sa prispôsobujú projektantom a odberateľom v snahe dosiahnuť čo najvyššiu technicko-ekonomickú výhodnosť každej vyprodukovanej trafostanice.

Vlastný systém prechodiek,
tesnenia káblov

Firma Elektro-Haramia používa vlastný systém káblových priechodiek, ktorý spoľahlivo utesní káble, prechádzajúce cez stenu stavebného telesa.

Prechodky Elektro Haramia sú vyrobené z tvrdeného plastu. Ich využitie je pre VN aj NN káble do priemeru 80mm. Prechodky je možné spájať do blokov v horizontálnom aj vertikálnom smere. Medzi ich ďalšie prednosti patrí vysoká tuhosť, vysoká odolnosť proti nárazu (aj pri nízkych teplotách), vysoká tepelná odolnosť. Predpokladom dôkladného utesnenia priechodky je použitie hrubostennej zmršťovacej polyolefínovej hadice (manžety) s vnútornou lepiacou vrstvou, ktorá sa tepelným pôsobením nataví na teleso hrdla priechodky po celom jeho obvode (manžeta je súčasťou dodávky Elektro-Haramia)
Umiestnenie a počet priechodiek určuje zákazník (resp. autor projektu), a je možné ich zabudovať na ktoromkoľvek mieste po obvode stavebného telesa.
Stretávame sa aj s požiadavkou zabudovať do steny káblové prechodky od iných výrobcov – aj takéto želanie zákazníka dokážeme bez problémov splniť.

Významní partneri