Naše Produkty

Trafostanice – Rozvádzače
Výroba, montáž a servis

Okrem kompletnej dodávky trafostaníc na kľúč je súčasťou výrobného programu dodávka NN rozvádzačov aj samostatne – podľa dodanej projektovej dokumentácie. Pridruženou výrobou je opracovanie plechov – vysekávanie / ohýbanie, zámočnícka výroba, výroba hliníkových výplní otvorov.

Trafostanice
s vnútorným
ovládaním

Trafostanice
s vonkajším
ovládaním

Trafostanice
podzemné

Trafostanice
atypy

NN
rozvádzače

O nás

Budujeme naše skúsenosti
od roku 1990

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA ma sídlo na Záhorí, cca 20 km na severozápad od Bratislavy. Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu už viac ako tridsať rokov a jej hlavným výrobným programom je výroba, montáž a predaj kompaktných železobetónových kioskových trafostaníc pre potreby slovenských energetických podnikov, ale aj pre ostatných civilných odberateľov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Spoločnosť realizovala už viac ako 5000 projektov.

Viac o našej spoločnosti

Vybrané referencie

Želiezovce

EH2 – Spínacia stanica

Nitra

EH2 – Priemyselný park

Malacky

EH3 – Benteler

Malacky

EH3 – Benteler

Devínska Nová Ves

2x EH1 – TESCO

Nitra

EH2 – Priemyselný park