Trafostanice
s vonkajším ovládaním

Trafostanica EH8 var.A

Nízka, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 2300 x 1900mm
Trafo max 630kVA

Trafostanica EH8 var.B

Nízka, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 2300 x 1900mm
Trafo max 630kVA

Trafostanica EH8C

Nízka, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 3000 x 1900mm
Trafo max 630kVA

Trafostanica EH8A

Nízka, dvojitá, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 4600 x 1900mm
Trafo max 2x630kVA

Trafostanica EH8B

Nízka, dvojitá, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 3800 x 2300mm
Trafo max 2x630kVA

Trafostanica EH8D

Nízka, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 2600 x 1500mm
Trafo max 630kVA

Trafostanica EH8D.1

Nízka, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 3000 x 1500mm
Trafo max 630kVA

Trafostanica EH8 BOX

Nízka, kompaktná spínacia stanica
Pôdorysný rozmer: 1900 x 1450mm
Max 4xVN pole

Trafostanica EH8 1600

Nízka, kompaktná transformačná stanica
Pôdorysný rozmer: 3200 x 2710mm
Trafo max 1250kVA (1600kVA)