Trafostanice
s vnútorným ovládaním

Trafostanica EH1

Väčšia nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 4910 x 2830mm
Trafo max 1250kVA (1600kVA)

Trafostanica EH1.A

Väčšia nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 4910 x 2830mm
Trafo max 1250kVA (1600kVA)

Trafostanica EH2

Viacskeletová nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 5660 x 4910mm
Trafo max 2x1600kVA

Trafostanica EH3

Väčšia nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 4910 x 2830mm
Trafo max 1250kVA (1600kVA)

Trafostanica EH4

Menšia nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 3200 x 2710mm
Trafo max 630kVA (1000kVA)

Trafostanica EH5

Väčšia nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 4910 x 2830mm
Trafo max 2x630kVA (2x1000kVA)

Trafostanica EH6

Menšia nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 3200 x 2710mm
Trafo max 630kVA (1000kVA)

Trafostanica EH7

Menšia plechová nadzemná stanica
Pôdorysný rozmer: 3000 x 2430mm
Trafo max 630kVA (1000kVA)